Akşemseddin Hazretleri”

Akşemseddin Hazretleri

İstanbul'un manevi fatihi, büyük alim, üstad, hekim ve veli Akşemseddin hazretleri, Fâtih Sultan Mehmed Hanın hocasıdır.
1390'da Şam'da doğup, 1460'da Göynük'te vefat etti. Soyu, Hazret-i Ebü Bekir'e kadar ulaşır. Her yıl Mayıs ayının son Pazar günü, Göynük'te anma günü yapılmaktadır. Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin talebelerinden olan Akşemseddin hazretlerinin Risâlet-ün-nüriyye ve Maddet-ül-hayat isimli kitapları vardır. Akşemseddin hazretleri bu kitaplarında; "Hastalıklar insandan insana canlı varlıklar vasıtasıyla geçmektedir." diyerek, mikropların varlığını ilk defa keşfeden İslam alimidir.

Akşemseddin Hazretleri Hakkında Yorumlar