CİVAR”

CİVAR

(civa:r) is. (Ar. civar). Yakın yer, çevre, dolay, birinin, bir yerin yakını, çevresi, dolayı. Bu civarda eczane var mı? Evin civarına sakın uğrama s. (Yer için) Yakında bulunan; yakın olan, komşu. Civar köylerden birine yerleşmek istiyorum. Civarında: yakın bir zaman, yaklaşık bir niceliği belirtir. Dolayında. Saat beş civarında gelecek.

CİVAR Hakkında Yorumlar