CİSİM”

CİSİM

1. Bir biçimi rengi, ağırlığı olan, bir yerde bulunan, dokunma, görme, işitme, tatma veya koklamayla duyulan her şey. Nesne.
2. Ruha ve cana karşıt olarak gövde, beden.
3. MAT. Bir küme ve bu küme üzerine tanımlı iki işlemden oluşan ve belirli postülaların geçerli olduğu sistem. Bkz. anskl./ Değişmeli cisim: çarpma yasasının değişmeli olduğu cisim. / Tamamen sıralı cisim: tam sıra bağıntısına sahip (< olarak gösterilir) cisim ( E, +) tamamen sıralı bir yapı verir ve a, b ve E ne olursa olsun a > 0,b > 0 eşitsizlikleri a x b > 0 sağlar. -MAT. Bir cisim iki iç bileşim yasası içeren bir E kümesidir. genellikle + (toplama) ve x (çarpma) olarak gösterilen mu yasalar şu özelliklere sahiptir. a) üçlü (E, +, x) bir birim halkadır; b) x için bir etkisiz elemana sahiptir; c) E'nin her elemanı, + yasasına etkisiz elemanı dışında, x yasası için bir ters eleman kabul eder. Toplama ve çarpmaya sahip gerçek sayılar kümesi bir cisimdir.
CİSİMCİLİK Çok küçük cisim. cisimleşmek veya cisimlenmek gçz. f. Cisim durumuna gelmek, cisim niteliği kazanmak, cisimleştirmek old. f. Götürebili, algılanabilir hale gelmesini sağlamak. cisimleştirmek bkz. cisimleşmek.

CİSİM Hakkında Yorumlar