CİRO”

CİRO

HUK. ve TİC. Ticarî senet ve çeklerin başkasına devredilebilmesi için senet veya çekin arka yüzüne hak sahibi tarafından gereken yazının yazılıp imza edilmesi. / Ciro etmek: bir ticarî senedin veya çekin arkasına devir için gereken yazıyı yazıp imzalamak. / Ciro lehdarı: lehine bir ticarî senet veya çek ciro edilen kişi.

CİRO Hakkında Yorumlar