İnterpol”

İnterpol

190 üye ülkesi olan, merkez bürosu Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Birleşmiş Milletlerden sonra Dünya'nın 2. büyük uluslararası örgütü olan kuruluş.
INTERPOL olarak, belirli ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin bulunmadığı durumlarda bile uluslararası polis işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Eylem, farklı ülkelerdeki mevcut yasaların sınırları içinde ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi uyarınca alınır. Anayasamızda 'herhangi bir siyasi, askeri, dini veya ırksal karakterli bir müdahale veya faaliyet yasaklanmaktadır.
Dünyanın dört bir yanındaki polislerin işlerini etkili bir şekilde yapmak için gerekli araçları ve hizmetleri kullanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Hedefe yönelik eğitim, uzman araştırmacı destek, ilgili veriler ve güvenli iletişim kanalları sunuyoruz. Bu birleşik çerçeve, polisin suç eğilimlerini anlamasına, bilgileri analiz etmesine, operasyonları yürütmesine ve eninde sonunda mümkün olduğu kadar çok suçlu tutuklamasına yardımcı olur.

İnterpol Hakkında Yorumlar