Tevbenin Anahtarı”

Tevbenin Anahtarı

Tesbih, tevbenin anahtarıdır, hatta özüdür. Allahu Teâlâ'yı tesbih etmek günahların bağışlanmasına vesiledir.

Ayeti kerime'lerde tesbih, sarih olarak emredilmektedir:

"Çok büyük olan Rabbinin ismini tesbih et." (Vâkıa: 74)

"O çok yüce Rabbinin ismini tesbih et!" (A'lâ: 1)

Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Âyeti kerime'ler nâzil olunca rükuda "Sübhane Rabbiyel Az'im", secdelerde ise "Sübhane Rabbiyel Alâ" denilmesini beyan buyurmuşlardır. (Ahmed bin Hanbel)

Abdullah bin Ömer radiyallahu anhümâder ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve askerleri (sefer sırasında) tepeleri tırmandıkça Tekbir getirirler, inişe geçince de Tesbih'te bulunurlardı. Namaz dahi buna göre vâzedildi." (Ahmed bin Hanbel) Yamaçlarda "Allahu Ekber" diye tekbir getirirler, inişlerde "Sübhânellah" diye tesbihte bulunurlardı.

Rivâyet ayrıca namazdaki tekbir ve tesbihlerin de buna benzetilerek namazda yer aldığını belirtmektedir. Yani rüku ve secde hallerinde tesbih, rüku ve secdeden doğrulurken tekbir getirilmektedir. Âyeti kerime'de ise şöyle buyurulmaktadır:

"Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol!" (Hicr: 98)

Çünkü insan bu sayede ruhen inşirah bulur, içi nürlanır, ilâhli lütuflara ve yardımlara mazhar olur.

Tevbenin Anahtarı Hakkında Yorumlar