Sükût Eden Kurtulmuştur”

Sükût Eden Kurtulmuştur

Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sel-lem- Efendimiz çok az konuşur, konuşulanları dinler, ashabına da boş ve faydasız sözlerden kaçınmalarını tavsiye buyururdu. "Ya Resulallah! Benim hakkımda en çok korktuğunuz şey nedir?" diye soran bir zâta, mübârek dilini tutarak" işte budur" buyur-muşlardır. (Tirmizi) "Kurtuluş yolu nedir yâ Resulalla?" diyen bir zâta ise şöyle buyurmuşlardır: "Dilini aleyhine (çıkacak sözlerden) muhafaza et, evin ile meşgul ol, hatalarına ağla!" (Tirmizi) Hadis-i şerif'te şöyle buyuruluyor: "Allah'a ve ahiret gününe imanı olan ya hayır söylesin veya sussun." (Buhari) Diline sahip olan, diğer uzuvlarına da sahip olur. İnsan ehemmiyetsiz sandığı öyle sözler konuşur ki, bu sözler onu Allah-u Te-âlâ'nın rahmetinden uzaklaştırır, ebedi hayatını kaybetmesine vesile olur.

Hadis-i şerif'te şöyle buyuruluyor: "Bir kimse, Allah'ın sevdiği bir söz söyler de o söz ile Allah-u Teâlâ'nın rızasına ulaşabileceğini zannetmez. Halbuki Allah-u Teâlâ o hayırlı söz sebebiyle kıyamete kadar o kimseden râzı olur. Diğer bir kimse de Allah'ın gazabını mucip bir söz söyler, o sözün kendisini Allah'ın gazabına ulaştırabileceğini zannetmez. Halbuki Allah-u Teâlâ o kimseye o kötü söz sebebiyle kıyamete kadar buğzeder." (Gıybet, yalan, iftira, nifak, riyâ, hakaret, alay etmek, sözünde durmamak, yalan şahitlik, söz taşımak, gönül kırmak hep dilin âfetleridir. Dilin husule getirdiği bütün bu kötülüklere karşı: "Sükût eden kurtulmuştur." (Tırmizi) Hadis-i şerif'i bir müslüman için ölçü olmalıdır.

Sükût Eden Kurtulmuştur Hakkında Yorumlar