Kıyametin Büyük Alametleri”

Kıyametin Büyük Alametleri

Hadis-i şeriflerde, kıyâmetin kopmasından önce, 10 büyük alâmetin çıkacağı bildirilmiştir. Bu alâmetlerden birisi ortaya çıkınca, diğerleri birbiri ardından meydana gelecektir. 1-Hazret-i Mehdi gelecek : Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Kıyâmet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evlâdımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar." [Tirmizi]

2-Deccâl gelecek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Deccâl çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur."[İbn-i Ebi Şeybe]

3-Hazret-i İsâ gökten inecek : Kur'ân-ı kerimde meâlen buyuruluyor ki: "Elbette o [Hazret-i İsa'nın kıyâmete yakın gökten inmesi], kıyâmetin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz!" [Zuhruf 61, Beydâvi Tefsiri] Hadis-i şerifte de buyuruldu ki: "İsâ, adil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak [yani Hıristiyânlığı kaldıracak], domuzu öldürecek [yani domuz etini yasaklayacak], İslâm'dan başka şeyi yasaklayacaktır." [Buhari, Müslim, Ebu Dâvûd, Tirmizi, İbn-i Şeybe]

4-Dâbbetül-arz çıkacak : Bu husûstaki hadis-i şeriflerden birinin meâli şöyledir: "Dâbbetü'l-arz, Müsâ'nın asâsı ile mümine dokunur, alnına "Cennetlik' yazılır, yüzü nürlanır. Kâfire, Süleymân'ın mührü ile vurur, "Cehennemlik' yazılır, yüzü simsiyah olur." [Tirmizi]

5-Ye'cûc ve Me'cûc çıkacak : Kur'ân-ı kerimde buyuruluyor ki: "Ye'cüc ve Me'cûc, set yıkılıp her tepeden akın ederler." [Enbiyâ, 96] Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki: "Ye'cûc ve Me'cûc, kıyâmetin ilk alâmetlerindendir." [İbn-i Cerir]

6-Duman çıkacak : Kur'ân-ı kerimde meâlen buyuruluyor ki: "Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle!" [Duhân, 10] Hadis-i şerifte de buyuruldu ki: "Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir." [Ebû Dâvûd]

7-Güneş batıdan doğacak : Kur'ân-ı kerimde meâlen buyuruluyor ki: "Rabbinin bazı âyetleri [alâmetleri] geldiği gün, önce imân etmemiş veya imânında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imânı fayda vermez." [En'âm, 158] Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Güneş batıdan doğmadıkça kıymet kopmaz. O zaman herkes imân eder, ama imânı fayda vermez." [Buhâri, Müslim]

8-Ateş çıkacak : Hadis-i şerifte buyuruldu ki : "Hicâz'dan çıkan ateş, Basra'daki develerin boyunlannı aydınlatır." [Müslim]

9-Yer batması görülecek : Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: "Doğu, Batı ve Ceziretü'l-Arab'da yer batışı görülecek." [Müslim, Ebu Dâvûd, Tirmizi, İbn-i Mace]

10-Kâbe yıkılacak : Hadis-i şerifte buyuruldu ki : "Bir Habeşli Kâbe'yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe'nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum." [Buhâri, Müslim] Muhtelif hadis-i şeriflerinde kıymet alâmetleri olarak şunları da zikretmiştir:

Büyük depremler olacak.
Gökler ve dağlar parçalanacak.
Denizler birbirine karışacak ve kaynayıp kuruyacak.
Güneş ve Ay kararacak.

Kıyametin Büyük Alametleri Hakkında Yorumlar