• Türk alfabesinin on yedinci harfi. Okunuşu "ne".
  • Sesbilim bakımından patlayıcı, sürekli, yumuşak, diş damak ve geniz ünsüzü.
  • (fizik) Nötronun simgesi.
  • (fizik) Kırılma indisinin simgesi.
  • (matematik) Doğal bir sayı yerine kullanılır.
  • (kimya) Azot elementinin simgesi.
  • (fizik) Kuvvet birimi Newton'un simgesi.
  • (fizik) Bir atomun çekirdeğindeki nötron sayısının simgesi.
  • (fizik) Molekül sayısının simgesi.
  • (fizik) Dönüş ya da sarım sayısının simgesi.