• Türk alfabesinin on beşinci harfi.
  • Sesbilim bakımından akıcı, sızıcı, sürekli, yumuşak diş ve ön avurt ünsüzü. Bu ses sözcük başlarında ve y sesinden önce hep ince söylenir, yani ön damaktan çıkarılır.
  • Romen rakamlarında elli sayısını gösterir.
  • İtalyan para birimi liret'in simgesi.