• Türk alfabesinin sekizinci harfi.
  • Sesbilim bakımından, patlayıcı, sürekli, yumuşak; kalın ünlülerle art damak, ince ünlülerle ön damak ünsüzü.
  • Sınıflama ve sıralamalarda, maddelerin başına getirilir.
  • (müzik) Nota işaretlerini harflerle göstermede "sol" sesini bildirir.
  • (fizik) Yerçekimi ivmesinin simgesi.
  • Romen rakamlarında dört yüz, üzerinde bir yatay çizgiyle de dört yüz bin sayısını gösterir.