• Türk alfabesinin beşinci harfi.
  • Ses bilim bakımından sürekli, yumuşak diş ünsüzü.
  • Sınıflama ve sıralamada maddeler harflerle gösterildiğinde, beşinci maddenin başına getirilir, beşinci sırayı gösterir.
  • (müzik) Notalar harflerle gösterildiğinde "re" sesini bildirir.
  • (kimya) Deteryum elementinin simgesi.
  • Romen rakamlarında beş yüz, üzerine yatay bir çizgiyle beş bin, iki yatay çizgiyle elli bin sayısını gösterir.
  • (Kimi öğretim kurumlarında) Dördüncü dereceden yüksek not.