• Türk alfabesinin yirmi birinci harfi, "re".
  • Romen sayılarında sekseni, üstüne yatay bir çizgiyle seksen bini gösterir.
  • (kimya) İdeal gazların formülünde molekül sabitini gösterir.
  • (kimya) Tek değerli, herhangi bir karbonlu kökü gösterir.
  • (fizik) Elektrikte direnç simgesi.
  • (matematik) Gerçek sayılar kümesini gösterir.
  • (matematik ve fizik) Küçük r ile yarıçapı ve kutupsal koordinat sisteminde bir noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığını gösterir.