Zerdüşt ve Zerdüştlük”

Zerdüşt ve Zerdüştlük

Dünya tarihinde en eski tek tanrılı inanç olarak bilinir.Bu dinin tanrısı Ahura Mazda peygamberi ise Zerdüşttür.Yaklaşık 3.500 yıl önce İran da Zerdüşt tarafından kurulmuştur.Bu dine inanlar dünyada Ahura Mazda'nın iyilik tanrısı Ahrimanın da kötülük tanrısı olduğuna inanır.Yani burada iyilik ve kötülüğe dualist yaklaşım görüyoruz.Bu dine inanlar eski Med ve Pers imparotorluğudur. Zerdüşt peygambere göre yeryüzündeki kavga ve savaşların nedenini Tanrının ruhu Spenta Mainyu ile şeytanın ruhu olduğuna inanırdı.İyilik için gerekirse savaşşılması gerektiğini söylerdi. Zerdüşt dininin Tanrısı üç peygamberden bahseder. 1.MÖ 3000 yıllarında İran da Kürdistan bölgesinin Mahabat şehrinde yaşayan peygamber. 2.MÖ 2040 yıllarında yaşayan Haşengdir. 3.ise MÖ 660 yıllarında yaşayan Zerdüşttür.

Zerdüşt ve Zerdüştlük Hakkında Yorumlar