Çalışma Ekonomisti”

Çalışma Ekonomisti

Çalışma Ekonomisti

TANIM

Çalışma hayatının özünü teşkil eden işçi-işveren, sendika, toplu pazarlık, sosyal güvenlik, sosyal siyaset, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma psikolojisi ile personel yönetimi gibi konularda çalışan, araştırmalar yapan kişidir.
GÖREVLER

Çalışma ekonomistlerinin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişirse de başlıca görevleri şöyle özetlenebilir:
  • Sosyal güvenlik sistemleri konusunda işçi ve işverenleri aydınlatır,
  • Çeşitli alanlarda iş bulma ve iş geliştirme olanakları hakkında ilgilileri aydınlatır,
  • Toplu sözleşme ve sendikacılık konusunda incelemeler yapar ve ilgilileri bilgilendirir,
  • İş piyasasının durumu hakkında bilgi toplar.
KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
Büro malzemeleri, İstatistiki ve mali tablolar, Bilgisayar, Hesap makinesi.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çalışma ekonomisti olmak isteyenlerin;
? Genel yeteneğe ve sözel akıl yürütme gücüne sahip,
? Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
? Başkalarını sözel olarak etkileyebilen,
? İnsan ilişkileri ile uğraşmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çalışma ekonomistleri büro ortamında çalışırlar. Ancak, zaman zaman kent içinde işyerlerini ziyaret etmeleri gerekebilir. Çalışma ekonomisti, görevini yaparken insanlarla, verilerle ve kavramlarla ilgilidir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitim üniversitelerin Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri" bölümünde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
? Lise veya dengi okul mezunu olmak,
? ÖSYS (Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak.
? Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı oldukları takdirde "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri" lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim boyunca Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca'dan biri) gibi genel kültür dersleri yanında; ağırlıklı olarak mesleki dersler verilmektedir.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri" lisans diploması verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslekte çalışma alanları geniştir.
Kamu kuruluşlarında; Devlet Planlama Teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yurtiçi ve yurtdışı ünitelerinde, Türkiye İş Kurumunda, SSK, Bağ-Kur, TC Emekli Sandığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarında, Uzman ve Ateşe olarak, diğer bakanlıkların sosyal ilişkiler bölümlerinde, işçi ve işveren kuruluşlarında, özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme mezunlarının çalışabilecekleri diğer dallarda da iş bulma olanaklarına sahiptirler.
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Şartları uyan öğrenciler, eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen kredi ve çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.
EĞİTİM SONRASI
Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünü bitiren kişiler kamu ve özel sektörde çalışma olanağına sahiptirler. Kamu sektöründe memur olarak ilk göreve başlayanlar 9. derecenin 1. kademesinde memur maaşı alırlar. Özel sektörde çalışanlar da yaptıkları iş ve statülerine göre değişik ücret alırlar.
MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Lisans eğitimden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Çalışma Ekonomisti Hakkında Yorumlar