Şamanizm”

Şamanizm

Şamanizm

Şamanizm, Bağlantılı sistemlerde, hayaletlerin görünmez dünyasıyla bağlantı kurmak ve sürdürmek olan topluluk temsilcileri ( şaman ) tarafından elde edilen kurumsallaşmış trans hallerine dayanan, inanç ve uygulamaların kendinden geçmiş bir kompleksidir . Şamanizmin ana unsurları şunlardır: 1) ibadet - Şamanın merkezi rolü(dolayısıyla inançların adı); 3 dünyalar içine alan 2) bölümü: gök tanrılar ve içkiler) üst (koltuk, ortam (insan, doğa ve yaşayan içkiler) toprak, alkollü içkiler ve ölü ruhları) alt (altı merkez; 3) ruhların varlığına ve öbür dünyaya inanç; 4) insan hayatının tüm alanlarını etkileyen çeşitli tanrı ve ruhlara inanç; Şamanizm ilişkisel bir fenomen olarak birleşik bir rel sistemi değildir. birçok yerel çeşitte ortaya çıkar; Daha geniş anlamda (özellikle dini çalışmalarda kullanılan) Şamanizm (özellikle evrimciler cinsinden) din ayrı bir form veya karmaşık şaman, ibadette şamanın spesifik rolü birleştiren Amerika, Güneydoğu Asya, Okyanusya ve Afrika'da birçok kabile toplumlarının inanç ya olduğu içindedir.

Şamanizm Hakkında Yorumlar