Agrafi”

Agrafi

Agrafi
Agrafi nedir? Agrafi neden Ortaya çıkar? Agrafi kimlere denir?Beyin lezyonları sebebiyle kelimelerin anlamını kavrama yeteğinin yok olmasına bağlı olarak yazı yazma becerisinin kaybolması anlamına gelir.Çok sayıda nedeni olabilir ancak bilim insanları hala daha rahatsızlığın tam kaynağını belirleyemediler. Bu nörolojik hastalık yazı kabiliyetinin yanında pek çok beyin işlevini de etkiler çünkü yazı sadece bir motor hareket değil düşünme, görme, görsel konumsal hesap yapma gibi pek çok işlevin bir ortak sonucu olan bir faaliyettir.

Bu da agrafinin temel kökenini bulmayı çok zorlaştırıyor. Alzheimer hastalarında da sık rastlanan bu rahatsızlık agrafinin nörodejenerasyonla da ilgili olabileceği ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Agrafi Neden Olur?

Demans, travmatik beyin hasarı, beyin lezyonları ve inmeler gibi birçok etken agrafiye neden olabilir. Literatürde yer alan bilgilere göre el yazısıyla ilişkili 12 beyin bölgesi vardır. Bunların dördü sol süperior frontal alan, sol süperior parietal alan, süperior parietal lobçuk ve intraparietal sulkustur. Yani el yazısı için ağırlıkla frontal ve parietal bölgeleri kullanırız.

Ayrıca birincil motor korteks ve beden duyu korteksi de çok aktif bir rol üstlenir. Diğer 8 alan ise beyincik, talamus ve frontal kortekste bulunan yapılardır. Eğer bu bölgelerden herhangi bir yer zedelenir veya hasara uğrarsa agrafinin bazı türleri ortaya çıkabilir. İlla travma yaşamanıza veya kafanızı bir yere vurmanıza gerek yok. Bu bölgelerden herhangi birini etkileyecek bir beyin tümörü veya Alzheimer hastalığı da agrafinin oluşumuna sebep olabilir.

Agrafi Hakkında Yorumlar