Fazıl Ahmet Aykaç”

Fazıl Ahmet Aykaç

Fazıl Ahmet AYKAÇ(1884-1967) Mizah ve hiciv şairi, yazar ve Milletvekili Babası , tasavvufa meraklı bir kişi olan subaylık mutasarrıf yapmış M. Cemal Bey'dir. Babasının farklı yerlerdeki görevleri nedeniyle eğitim hayatı İstanbul'dan Gümüşhane'ye kadar uzanan farklı bölgelerde devam eder. İstanbul'da iken Küçük yaşlardan itibaren Arapça ve Farsça öğrenmiş , medrese dersleri görmüş ve hafız olmuştur.

İlk öğretimine İstanbul'da Numune-i Terakki okulunda başlar.Fakat babasının görev yerlerinin değişmesi ile liseye kadar tahsil hayatını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde devam eder. Gümüşhane Rüştiyesi ile Musul idâdîsi'de dahil çeşitli yerlerde , çeşitli okullarda öğrenim görmüştür. Çocukluk yıllarında Musul, Gümüşhane ve Trabzon'a kadar uzanan bu gezilerine eserlerinde de bahsedecek anılarında Gümüşhane ve Zigana'ya geniş yer verecektir.

Lise yıllarında ailesinin İstanbul'a gelebilmesi ile Lise tahsilini İstanbul'da Lycee Français' ta mamlar Fazıl Ahmet, bu lisede Fransızca öğrenmek istemiş bu okulu birincilikle bitirdiği gibi mezuniyet törenine o yıllarda istanbul'da bulunan İstanbul Aşığı Piyer Loti 'de katılmıştır.

Liseyi bitirdikten sonra Sanayi-i Nefise mektebi- Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi- mimari bölümüne kayıt olur. Paris Ecole Libre desSciences Politiques et Morales'in(Siyasal Bilgiler Fakültesi) derslerini mektupla tamamlar. Almanca ve İngilizce de öğrenir.

Babası M. Cemal Bey vefaat edince annesi ve iki küçük kardeşine bakmak zorunda kalmıştır. İlk olarak Maarif Nezaretinde Mekatib-i Ecnebiye Kalemi'nde çıraklık yapmaya başlar. Müze Kütüphanesinde çalışmaya başlar. Oradan ayrılıp Darphane Tahrirat Kalemine geçer. Daha sonra bir müddet de İzmir Valisi Kazım Paşa'nın özel katibi olur. 1908'de Darülmuallimin'e öğretmen olarak atanır. Bu okulun Edebiyat ve felsefe derslerini verir. Bu yıllarda ilk yazılarını da yazar. Celal Sahir'in sahibi olduğu Seyyare Gazetesi'nde yazıları çıkmaya başlar. Celal Sahir'in çıkardığı 'Seyyare' gazetenin baş muhariridir.

Mezun olduğu Sanayi-i Nefise'de estetik ve mitoloji, İstanbul ve Galatasaray Liselerinde felsefe, edebiyat, pedagoji ve Fransızca derslerini verir.

Bu yıllar arasında edebiyatla yoğun olarak uğraşmış, eserlerini batırmıştır. Şiirleri , hiciv , eleştiri ve anılarını eski harflerle bastırmıştır.

Galatasaray'da muallim iken 1927'de Elazığ milletvekili seçilir. 1938'e kadar mecliste milletvekili olarak kalır. Atatürk'ün ölümü üzerine Ankara'ya gelir. Daha sonra Diyarbakır milletvekili seçilerek tekrar Ankara'ya döner ve 1950 seçimlerine kadar siyasi hayatta yer alır. 1950 den sonra ise siyaseti bırakır.

Enekli olduktan sonra Şehir Tiyatroları Edebi Kurulu'nda görev alır. Ömrünün son zamanlarında felç olarak yatağa düşer. 5 Aralık 1967'de Cerrahpaşa Hastanesinde vefat eder ve Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilir.

Fazıl Ahmet Aykaç Hakkında Yorumlar