Ayine”

Ayine

AyineFarsça kökenli bir kelimedir .Bir kişinin kendini öven sözlerinin hiçbir değeri olamaz onu ancak yapıp ettiklerine, başarılarına bakarak değerlendire biliriz anlamında kullanılır.

Ayine Hakkında Yorumlar