Adavet”

Adavet

Adavet


Adavet kelimesi herhangi bir şeye haksız yere tecavüz etmek, haddi aşarak kötülük etmek manalarındaki 'a-d-v' kökünden türeyen bir kelimedir. Adavet düşmanlık ve zulmetmek manalarına gelmektedir. Kuran ı kerimde da bu manada kullanılmıştır. (Mâide, 5/2, 82).

Adavet Hakkında Yorumlar