Adat”

Adat

Adat


Adetler ,Görenekler,Usuller,Tabiatlar,Alışkanlıklar anlamına gelen kelimelerdir.


Bir toplulukta benimsenmiş ortak alışkanlık ve usullerin tamamına örf denir. Örneğin evliliklerde düğün yapmak bir örf'tür. adet ise topluluklar da yerleşmiş usul, kaide ve göreneklerdir. Örneğin bazı bölgelerde gençlerin erken evlendirilmeleri bir adettir.

Adat Hakkında Yorumlar