Bandırasız”

Bandırasız

Bandırasız(Gemi, yat vb için):

1. Bandırası olmayan, herhangi bir devletin bandırasını taşımayan.Öerneğib; Bandırasız gemilere ateş açılacağı bildirildi.

2. Argo. Evsiz, barksız, serseri, kopuk anlamına da gelir.

Bandırasız Hakkında Yorumlar