Banat”

Banat

Banat

Banat, günümüzde Macaristan, Romanya ve Sırbistan sınırları içinde kalan bir bölgedir.
Orta Avrupa'da tarihi bölge; güneyinde Tuna, batısında Tısza, kuzeyinde Tısza'nın kolu Mureş, doğusunda Erdel ve Eflak yer alır.
Başlıca şehri: Romanya'daki Temeşvar (Romence Timi-para) Banat XVI. yy'da Osmanlı egemenliğine girdi ve 1718'de Pasarofça Anlaşlması ile, Avusturya'ya bırakılıncaya kadar Osmanlı egemenligirıde kaldı. 1779'da Macaristan'a, 1849'da Avusturya'ya ve son olarak da 1860'ta yeniden Macaristan topraklarına katılan bölge, 1920'de Trianon Anlaşması'yla, Macaristan ve Romanya ile Sırp, Hırvat veSloven Krallığı (Yugoslavya) arasında paylaşıldı

Banat Hakkında Yorumlar