Altunbezer (İsmail Hakkı)”

Altunbezer (İsmail Hakkı)

Altunbezer (İsmail Hakkı)
8 Şubat 1873'te İstanbul'da Kuruçeşme Doğumlu Türk Hattat.Celi sülüs yazıda ve tuğra çekmede ki ustalığıyla tanınır.
Hattat olan babasından ilk yazı eğitimini aldı,Sami Efendi'den divani ,celi divani yazıları ve tuğra çekmesini öğrendi.
Sanayi iNefise Mektebi'ni bitirdikden sonra ,Divaniı Hümayun kaleminde çalıştı.Çeşitli okullarda uzun süre hat ve tezhip dersleri verdi.Edirnekapı ,Zeynepsultan,Abdi Subaşı Selimiye ve Ağa camilerinin kubbe yazılarını yazdı.
1928 harf inkılâbından sonra Şark Tezyînî San'atlar Mektebi'nde. 1936'dan itibaren de Güzel Sanatlar Akademisi'nde tezhip dersleri verdi. Altınbezer soyadını müzehhipliği dolayısıyla aldı. Nâdir rastlanan bir fırça ve kalem hâkimiyetine sahip olduğu için bu yeni mesleğinde de kolaylıkla eserler verdi. Ancak üslûbu itibariyle klasik yolun dışında kaldığından haklı olarak tenkide uğradı. 1945'te hastalığı dolayısıyla akademideki görevinden ayrıldı, bir müddet sonra da vefat etti (1 9 Temmuz 1946). Mezarı Karacaahmet'in Tunusbağı yolu tarafındaki kabristanda, babasının yanındadır. Mezar kitâbesini celî -ta'lîkle, vasiyeti üzerine arkadaşı Necmettin Okyay yazmıştır. Velûd bir sanat hayatı olan Tuğrakeş Hakkı Bey'in çeşitli koleksiyon ve müze- . lerdeki eserlerinden başka Dîvân - ı Hümâyun'dan çıkan ferman, berat ve menşurlarda da yazıları bulunmaktadır. Üsküdar Selimiye, Edirnekapı, Zeynep Sultan, Abdi Çelebi, Şemsi Paşa camiIerinin kubbe yazıları ile Lâleli, Afyon, Eskişehir, Bebek, Bakırköy, Kamer Hatun ve Beyoğlu Ağa camilerinde son derece sanatkârane celîleri vardır. Ayrıca Osmanlı devrinde son Kâbe örtüsünün kuşak yazısı, ilk riyâset-i cumhur mührü, Mahmud Şevket Paşa'nın türbe yazıları onun önemli eserleri arasındadır.
İsmail Hakkı Bey aynı zamanda devrinin meşhur gül yetiştiricilerinden biri idi. Sanat hayatının en olgun devrini, eser vereceği yerde ne yazık ki geçim kaygısı yüzünden mahkemelerde bilirkişilikle tüketmeye mecbur kalmıştır. İsmail Hakkı Bey'le Necmettin Okyay, mütehassısı oldukları farklı sanat şubelerinde daima biribirlerini tamamlayarak bir "Eski Türk Sanatları Akademisi"ne âdeta şahıslarıyla bedel olmuşlardır.
Hakkı Bey'in yetiştirdiği hattatlar arasında M. Halim Özyazıcı ve Macit Ayral Türk hat sanatında isim yapmış kişilerdir.

Altunbezer (İsmail Hakkı) Hakkında Yorumlar