Apaçiler”

Apaçiler

APAÇİLER, Kuzey Amerika'nın güneybatısında yaşayan yerlilerdir.'Athapaskan' dili konuşan Kızılderili boylarına verilen isimdir. Kültürel köken yönünden aynı gruba giren Kızılderililer için bu genel terim kullanılır. Ataları bu bölgeye olasılıkla kuzeyden İ.S 1100'lerde girdiler. Tarihte Beyazlarla ilk karşılaşanlar Batılı Apaçilerdi.
Eskiden göçebe ve avcı olan bu savaşçı halk XIX.yy 'ın sonunda sömürgeciler tarafından yenilgiye uğratıldı.
Bugün Arizona ve New Meksiko'da kendilerine ayrılmış bölgede yaşamaktatırlar. Amerika İç Savaşı'ndan sonra, Kızılderililere ayrılan bölgelerin sınırları çizilerek hareketlerini denetim altına almak çabası gösterildi. Ancak direnmeleri üzerine Apaçilerin bir boyu; Florida'da ve Fort Şili'de 27 yıl boyunca savaş tutsağı olarak yaşadı. 1913'te boyun geriye kalan halkına Oklahoma'da kalmaları ya da batıya dönerek New Meksiko'daki Mescaleroların yerleşim bölgelerine göçmeleri arasında bir seçim yapma izni verildi. Yaklaşık 1/3'ü birinciyi, 2/3'ü ikinciyi seçti. Apaçi nüfusu 1960'ta 11 bin kişiden oluşuyordu.

Apaçiler Hakkında Yorumlar