Güney Kore Wonu”

Güney Kore Wonu

Güney Kore WonuGüney Kore wonu , ya da sadece won , Güney Kore'de kullanılan resmî para birimidir. Kore Bankası tarafından dağıtılır. Won, yüz tane Jeon'a bölünür; mamafih, jeonlar artık günlük ticarî işlemlerde kullanılmamaktadır ve sadece döviz kurularında bulunur.

Güney Kore Wonu Hakkında Yorumlar