Amerikan Doları”

Amerikan Doları

Amerka DolarıAmerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. Kısaltması USD dir ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir.1 USD = 4.108 TRY eder. (17.04.2018)
Doların ilk olarak ortaya çıkması 1500?lü yıllara işaret etmektedir ve kökenleri bugün Çek Cumhuriyeti?ne giden bir imparatorluğa kadar uzanıyor. Aynı tarihlerde Avrupa?da ise gümüş patlaması olduğu biliniyor. Almanya?da keşfedilen gümüş, Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti para birimlerini altın sikkeden gümüş sikkeye geçmelerini sağlamıştır.
1739 yılında Benjamin Franklin?in Philadelphia?da bulunan matbaasında doğa manzaralı dolarlar basılmıştır. Bu dönemde sahte para basımının önlenmesi için paralarda özel bir kabartma kullanılmıştır.

1913 yılında Amerikan Merkez Bankası Kanunu, Amerikan Merkez Bankası olan Federal Reserve Bank?ı ülkenin merkez bankası ilan eder. Banka da, Amerikan Merkez Bankası Banknotları adlı yeni paraları dolaşıma sunar. 1929 yılına kadar bu şekilde basıl yapılır ve bu tarihte üretim maliyetinin düşürülmesi için paralar % 30 oranında daha küçük basılır. Aynı zamanda farklı değerlere sahip olan paraların belirli bir deseni de olmaya başlar. Bu şekilde dolaşımda olan dolarların tasarım fazlalığı azaltılmış ve standartlaştırılmış olur.

Amerikan dolarının üzerinde yazan, ?In God We Trust? (Tanrıya Güveniyoruz) ifadesi ise 1955 yılında çıkarılan kanunla tüm banknotlara basılır. İlk olarak da 1 dolarlık 1957 serisi Gümüş Sertifikalar tedavüle çıkarıldıktan sonra bu ibare görülmüştür. 1996 yılında ise sahte para üretiminin caydırılması için Amerikan banknotlarının tasarımında 67 yıl sonra ilk defa önemli bir değişiklik yapılmıştır.

Amerikan Doları Hakkında Yorumlar