Onu Kimseler Tarif Edemedi”

Onu Kimseler Tarif Edemedi

Resulullah Aleyhisselâm yaratılışça ve ahlakça bütün insanların en güzeli ve en mükemmeli idi. Her uzvu tam ve mütenasip, endamı gayet lâtif, uzuna yakın orta boylu, mutedil ve biçimli idi. Bununla beraber yanında bulunanlardan daima uzun görünürdü.

Mübarek tenleri beyaz da değil esmer de değil, hafif pembe ile karışık nurâni ve berrak bir beyazlıktaydı. Yüzündeki nur parıl parıl parlardı. Bâtınındaki nur cisminde par-lıyor, nurlu cisminin gölgesi bile yerde görünmü-yordu. Omründe hiç esnemedi.

Bir yere giderken acelesiz, telâşsız ve gayet temkinli gider, sağa-sola bakmazdı. Pek vakarlı olan yürüyüşü, sanki yüksekçe bir yerden aşağıya doğru iniyormuş gibi süratlice idi. Normal bir yürüyüşle yürür gibi görünmesine rağmen yanında gidenler hızla yürüdükleri halde geri kalırlar ve ona yetişemezlerdi.

Gözleri kimsenin göremeyeceği mesafeden görür, kulakları çok uzaklardan ses alırdı. Arkadakileri de görür; ışıkta gördüğü gibi karanlıkta da görürdü.

Saçını ve sakalını her vakit tarar ve güzel kokular sürünürdü. Teninde ve terinde pek güzel fıtri bir koku mevcuttu. Mübarek eli ile bir çocuğun başını sığasa, o çocuk başka çocuklar arasında belli olurdu. Geçtiği yollar misk gibi kokularla do-lar, geleceği derhal belli olurdu. Terlediği zaman mübarek yüzünden inci gibi dökülen teri gül gibi kokardı. Konuşurken ön dişleri parlardı. Onun simâsındaki mehabet ve güzellik, gören herkesi etkilerdi.

Onu kimseler tarif edemedi.

O nurun yüksek vasıflarını görüp anlatmak isteyenler, onun bir benzerini ne ondan evvel ne de ondan sonra görmediklerini, bilmediklerini itiraf ederlerdi. Bütün güzellikleri açıkta olmuş ol-saydı, Ashâb-ı kiram -radiyallahu anhüm-ın ona bakmaya gücü yetmezdi. O, insanların en güze-li ve en nurlu olanıydı.

"Gel ey Hakkı unut halkı Habib-i Hakk'tan al hulku / Ki Hakk'tan hüsn-i hulk almıştı meccan ol kerem kanı."

Onu Kimseler Tarif Edemedi Hakkında Yorumlar